Talerze HDD

Magazynem danych w PC jest dysk twardy, a właściwie dyski, ponieważ wewnątrz każdego dysku znajduje się kilka ułożonych jeden nad drugim talerzy. Na nich to właśnie komputer zapisuje wszystkie informacje w postaci plików dokumentów i programów w sposób trwały, co oznacza, że po wyłączeniu komputera i ponownym jego uruchomieniu nadal znajdziemy je tam, gdzie były ostatnio. Talerze dysku twardego są umieszczone w specjalnej obudowie chroniącej ich powierzchnie przed kurzem i innym zanieczyszczeniami. Za pomocą specjalnego silnika są one obracane co najmniej 3600 razy na minutę.

Na powierzchni poszczególnych talerzy znajdują się głowice odczytująco-zapisujące. W czasie spoczynku są one umieszczone na powierzchni dysku. Kiedy jednak uruchomimy komputer, a talerze dysku zaczynają się obracać, głowice unoszą się ponad wirujące powierzchnie. Między głowicami i powierzchnią talerzy powstaje pewnego rodzaju poduszka powietrzna. Gdy ma dojść do zapisania na dysku plików, głowice odczytująco-zapisujące wytwarzają pole elektromagnetyczne, które obejmuje również obszar dysków. Przy użyciu pola modyfikowana jest magnetyczna polaryzacja powierzchni talerzy.

Namagnesowane talerze

Z lekcji fizyki powinniśmy wiedzieć, że niektóre metale pod wpływem działania magnesu zmieniają swój stan elektrostatyczny - z minusa na plus i na odwrót. Nowoczesne napędy są tworzone z warstw złożonych z kombinacji kilku metali, czyli tak zwanych stopów: z aluminium lub aluminium połączonego z magnezem, następnie z niklu i fosforu, i wreszcie z ostatniej warstwy, która poddawana jest działaniu pola magnetycznego - kobaltu, kobaltu i niklu lub chromu i fosforu. Również głowice odczytująco-zapisujące są wykonane ze specjalnego stopu - najczęściej niklu i żelaza.

Talerze dysków są niezwykle wrażliwe na działanie sił mechanicznych. Dlatego umieszcza się je w specjalnej obudowie chroniącej przed kurzem. Ponadto ich powierzchnia jest pokrywana specjalną powłoką węglową i środkiem zapobiegającym przyleganiu. Niezależnie od tego, w jakie zabezpieczenia wyposażony jest dysk, należy się z nim obchodzić możliwie jak najdelikatniej. Najbardziej niebezpieczna jest bardzo mała odległość głowic odczytująco-zapisujących od powierzchni wirujących talerzy dysku.Inne
Kontroler HDD

Kontroler napędu HDD jest to jednostka służąca do sterowania jego pracą. To właśnie kontroler decyduje, w którym momencie mają zostać odczytane lub zapisane na nim dane. Użytkownik nie jest w stanie zaobserwować pr