1 Kontroler HDD
2 Talerze HDD
3 Defragmentacja dysku
4 Scandisk
5 Dyski twarde
6 Głowica
7 Ścieżki i sektory
8 Drobinki magnetyczne