Kontroler HDD

Kontroler napędu HDD jest to jednostka służąca do sterowania jego pracą. To właśnie kontroler decydu

Talerze HDD

Magazynem danych w PC jest dysk twardy, a właściwie dyski, ponieważ wewnątrz każdego dysku znajduje