Korekcja błędów - CD/DVD

Podczas pracy napędu CD-ROM często powstają błędy odczytu. Na szczęście opracowano odpowiednią metodę korekcji błędów troszczącą się o to, by podczas dokonywania odczytu do komputera trafiały dokładnie te same informacje, które zostały zapisane na dysku.

Metoda korekcji polega na tym, że dane nie są zapisywane na dysku w sposób ciągły, lecz blokami. W każdym bloku, prócz samych danych, zawarte są również uzupełniające informacje na ich temat.

Dzięki temu komputer może sprawdzać, czy dokonano poprawnego odczytu danych. Oczywiście technika ta funkcjonuje tylko wtedy, gdy na dysku nie ma zbyt wielu błędów.Inne
Działanie - CD/DVD

Wszystkie dyski optyczne - czy to CD-ROM czy DVD - funkcjonują na tej samej zasadzie i są podobnie zbudowane. Składają się z czterech warstw: nośnika wykonanego z tworzywa sztucznego, na którym są przechowywane dane, warstwy aluminiowej odbijającej światło lasera,